Wraps

Caesar Wrap
Wheat Or White
$5.95
Chicken Caesar Wrap
Wheat Or White
$8.50
Chicken Mediterranean Wrap
Wheat Or White
$8.75
Mediterranean Steak Tip Wrap
Wheat Or White
$9.25